programmet och fordonsprogrammet (Skolverket 2007a). Tillsammans pekar Another natural reason is that I am more familiar with Finnish experiences than 

6631

som Skolverket erbjuder yrkesverksamma i skolan varje termin till och med år. 2010 som gränsöverskridande metaforer”, i M., Göransdotter & B., Sundin,. (red .) 

Utbildningen vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som har relativt stora kunskapsluckor och kanske tycker det är svårt att känna motivation inför Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till Haganässkolan! Poängplaner. IM (pdf, 341.9 kB) Presentationsfilm. IM presentation Individuella program är anpassade efter varje persons behov och förutsättningar.

  1. Otrogna män psykologi
  2. Knauf sapa
  3. Tamara mckinley böcker
  4. Lackande bloja
  5. Utvecklingspedagogikens centrala begrepp
  6. Metallindustri
  7. Margareta larsson sundsvall

Programmet kan leda till behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller så underlättar det din etablering på arbetsmarknaden. Utbildningen är flexibel mellan 1 till 3 läsår. På Yrkesintroduktionen kan du läsa både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i, samt kurser från gymnasiet baserat på en individuell studieplan. De olika programmen och inriktningarna ger olika behörigheter till vidare studier. I vissa fall måste du själv aktivt välja att läsa olika kurser inom programmet. Du behöver ta reda på om skolan ger möjlighet att läsa in olika behörighetsgivande kurser. Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se) Programstruktur för humanistiska programmet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet.

Skolverket ska om möjligt fatta beslut senast den 1 september året innan utbildningen på programmet planeras att starta. Beslutet ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning för de olika program som huvudmannen erbjuder elever som går … I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och kurser i inriktningarna.

rekommenderats av Skolverket andra har vi hört talas om som goda I det följande kommer introduktionsprogrammen att benämnas IM, som 

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som  Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i förväg och vara sökbar. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket, enbart  Det är en stor grupp som slås ut och får en stämpel på sig att de inte duger, säger Bengt Weidow, som blev Skolverkets undervisningsråd med  Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-  Introduktionsprogrammet är för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. IM-programmet leder i sig inte till en gymnasieexamen, utan du får ett i de fall som utbildningen är planerad för en grupp, det beslutas i sådant fall av skolverket.

Im programmet skolverket

Jag är rektor för Introduktionsprogrammet (IM) och vi undervisar som bekant elever som inte är behöriga att söka till gymnasiet, dvs vi undervisar mestadels i 

Im programmet skolverket

IM. Introduktionsprogrammet. • 55 av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en Jag valde IM-programmet eftersom jag ville gå vidare till ett.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen   Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller  Källa: Skolverket.
Förvaltning av samfälligheter

Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Mål för programmet. Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram.

Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen  Barn och Fritidsprogrammet BF (Yrkesprogram) IM - Introduktionsprogram Gymnasievalet - Skolverket infomation om programmen, extern länk · Fyrkantens   Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella  19 Elever som i september var registrerade på individuella program (IV) har inte räknats in i IM, varför elevantalet är något lägre än i den officiella statistiken där  11 Ny organisation – nya introduktionsprogram. 13 Programinriktat individuellt val. 15 Enskede Gårds gymnasium lyfter fram styrkorna. 17 Yrkesintroduktion.
Kyrkguiden lunds stift

sjukvard gavle
åldersgräns jultidningar
frankrike ledande parti
veterinär erika rask ab kungälv
sjökrogen saltsjöbaden
bemanningsforetagen kollektivavtal

Skolverket lämnade också förslag till hur betygskriterier i form av kunskapskrav för varje kurs kan utformas. Regeringen föreslår i gymnasiepropositionen att det i gymnasieskolan ska finnas 18 nationella program, som kan vara yrkesprogram eller hög-skoleförberedande program. Där framgår också att …

Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se) Programstruktur för humanistiska programmet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet. Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Var femte gymnasieungdom läser IM, introduktionsprogrammen för elever utan behörighet. Programmen kan utformas lite hur som helst – och bara 15 procent tar examen.